پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک سیالات - مبانی طراحی ایستگاههای تقویت فشار گاز

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک فشار فشار گاز مکانیک سیالات

  نام محصول : پایان نامه مکانیک سیالات - مبانی طراحی ایستگاههای تقویت فشار گاز

  • فصل اول : خنك كننده ها و تراكم گاز
  • مقدمه
  • انواع كمپرسور
  • محرك های كمپرسور
  • سیستم مكش هوا
  • كمپرسور
  • Diffuser
  • محفظه احتراق
  • توربین
  • Free Power Turbine
  • ابزار دقیق وكنترل
  • سیستم های كمكی
  • شكل بندی ایستگاه كمپرسور
  • متراكم كردن گاز تحت فرآیند هم دما
  • تراكم پلی تروپیك و ایزونتروپیك
  • كار- هم دما وتراكم گاز
  • تغییرات دما در تراكم ادیا باتیك گاز
  • هد كمپرسور و قدرت آن
  • تراكم پلی تروپیك گاز
  • توان ( نمای) پلی تروپیك گاز و بازده پلی تروپیك
  • قدرت در فرآیند پلی تروپیك
  • سری كردن كمپرسورهای گاز
  • تئوری معادلات نسبت تراكم حاكم بر سری كمپرسورها
  • تأثیر افت فشار اینتركولر بر روی سیستم
  • قوانین یكسان سازی نسبت تراكم برای بیش از دو كمپرسور
  • تاثیر افت های محدوده ایستگاه بر نسبت تراكم كمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مركز
  • قدرت كمپرسور گریز از مركز
  • قدرت ترمزی
  • هد كمپرسور و GHP
  • تنظیمات ارتفاع ( از سطح دریا)
  • سرعت چرخش در كمپرسور گازی گریز از مركز
  • روابط بین دبی، هد و توان و سرعت دورانی از كمپرسورهای گازی شعاعی
  • جداول آنتالپی و انتروپی (دیاگرام مویر)
  • منحنی كارایی كمپرسور شعاعی
  • منحنی‌های مشخصه برای كمپرسورهای شعاعی گاز
  • Surge در كمپرسورهای گاز دینامیكی ( شعاعی، محوری)
  • اثر مقاومت خط لوله در كارایی كمپرسور شعاعی
  • تاثیر تغییرات پارامترهای گاز در كارایی كمپرسور
  • كمپرسورهای رفت و برگشتی
  • خنك كن های گازی
  • مبدل ‌های حرارتی هوا- خنك كن
  • معادلات انتقال حرارت خنك كن
  • دبی جرمی جریان هوای فن
  • افت فشار گاز در خنك كن ها
  • روش تكرار برای خنك كردن گاز با Variable Speed Drives بوسیله مشخص كردن دمای خروجی گاز
  • فصل دوم : طراحی مكانیكی خط لوله
  • مقدمه
  • كدها و استانداردها
  • روابط طراحی خط لوله
  • انبساط و انعطاف پذیری
  • لوله های گیردار
  • لوله های unrestraind
  • طراحی حلقه انبساط
  • Anchoring & Support
  • فاصله نگهدارنده
  • طراحی اتصالات برای لوله ها با ضخامت جداره نابرابر
  • لوله هایی كه در معرض تنش شعاعی بالا هستند
  • اتصالاتی كه در معرض تنش پایین تری قرار دارند
  • طراحی انشعابات
  • خط راهنمای صوتی
  • فشار ضربانی مجاز
  • نیروهای تكان دهنده صوتی مجاز
  • خطای اندازه گیری مجاز ضربان
  • افت فشار مجاز
  • عكس العمل خاك
  • نقش های ایجاد شده در هنگام Lowering
  • نشت مجاز – روشن ساده
  • آنالیز دیفرانسیلی نشست
  • فصل سوم
  • نمونه عملی، ایستگاه تقویت فشار گاز و هوا
  • شرایط طراحی
  • دمای طراحی
  • معیارهای اندازه گذاری خط
  • تجهیزات
  • انتخاب شیرهای Manual
  • Vent
  • سیستم كنترل ایستگاه

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک سیالات - مبانی طراحی ایستگاههای تقویت فشار گاز
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک سیالات - مبانی طراحی ایستگاههای تقویت فشار گاز
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک سیالات - مبانی طراحی ایستگاههای تقویت فشار گاز

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه