پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک تبرید مکانیک حرارت مکانیک سیالات

  نام محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن

  • بخش اول – سیکل تبرید
  • تبرید و سیستم های تراکمی تبخیری
  • لزوم استفاده از عایق های حرارتی
  • عامل سرمایی
  • مبردهای مایع
  • دمای تقطیر
  • فشار تقطیر
  • تبرید با سیستم جذبی
  • سیستم جذبی آب – آمونیاک
  • سیستم جذبی تکمیل شده
  • ضریب عملكرد در سیستم های جذبی
  • ویژگی های آمونیاك بعنوان مبرد
  • اجزا سیستم
  • وسایل انبساط
  • اوپراتورها
  • ژنراتورها
  • خواص آمونیاك و اهمیت آن در صنعت تبرید
  • برخی دیگر از مزایا ومعایت سیكل جذبی آب و آمونیاك
  • طراحی سردخانه ها
  • تقسیم بندی سردخانه ها
  • روش های انجماد
  • انجماد با وزش هوا
  • انجماد باتماس غیرمستقیم
  • انجماد غوطه ور
  • سردخانه ها چگونه طراحی می شوند
  • سرمایش خورشیدی
  • اوپراتور ها
  • اوپراتورهای جابه جایی طبیعی
  • اوپراتورهای جابه جایی اجباری
  • اختلاف دمای اوپراتور TD
  • تاثیر TD بر روی رطوبت فضا
  • جریان هوا
  • اوپراتورهای جابه جایی طبیعی
  • عوامل حاكم بر انتخاب اوپراتور
  • مشخصات طرح سردخانه و داده های اولیه
  • كندانسورها
  • انتخاب كندانسورهای تبخیری
  • بخش دوم – انرژی خورشیدی
  • پیشگفتار
  • معرفی مشخصات طرح
  • تاریخچه
  • سیستمهای فتوبیولوژیک
  • سیستمهای فتوشیمیایی
  • سیستمهای فتوولتائیک
  • سیستمهای حرارتی و برودتی
  • لزوم استفاده از انرژی خورشیدی
  • طبیعت خورشید و تابش آن
  • ضعیف شدن تابش در اتمسفر
  • حرکت کره زمین و تغییرات تابش
  • طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید
  • کلکتورهای مسطح خورشیدی
  • کلکتورهای مسطح گرم کننده مایعات
  • صفحات جذب کننده
  • لوله ها و گذرگاه ها درکلکتورها
  • آرایش لوله ها یا مجموعه ای از کلکتورها
  • سطوح جذب کننده
  • صفحات پوشش
  • قابلیت عبوردهی
  • قابلیت بازتاب
  • تعداد دیگری از عوامل موثر در طراحی کلکتورها
  • انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن
  • پیش بینی کارکرد یک کلکتور
  • ادامه بحث عملکرد کلکتور
  • تعیین زاویه برخورد کلکتور
  • تجزیه وتحلیل عمل کرد کلکتور ها
  • مقدار کل تابش خورشیدی
  • انتخاب دیگ کمکی ومخزن ذخیره حرارت
  • سیستمهای آبگرم خورشیدی برای سرمایش
  • سیستم های ذخیره گرما
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه