پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آگوستیکی جهت جذب ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزل

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 180,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک پایان نامه خودرو مکانیک خودرو موتور موتور دیزل فیلتر

  نام محصول : پایان نامه خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آگوستیکی جهت جذب ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزل

  • فصل اول
  • مقدمه
  • کاهش تولید آلاینده ها
  • جلوگیری از انتشار آنها در محیط
  • فصل دوم
  • مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری
  • مقدمه
  • سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها
  • صافی های کیسه ای (الیافی)
  • ته نشین کننده های ثقلی
  • شوینده ها
  • سیکلونها
  • نشست دهنده الکتروستاتیک
  • زمینه تاریخی
  • مكانیزمهای انباشت آكوستیك
  • فعل و انفعالات اورتوكینتیك
  • فعل و انفعالات هیدرودینامیك
  • واكنشهای آشفتگی آكوستیك
  • روان سازی آكوستیك
  • توده آكوستیك
  • مدلهای شبیه سازی فعلی
  • مدل وولك
  • مدل شو
  • مدل تیواری
  • مدل سانگ
  • فصل سوم
  • روشها و تجهیزات
  • مقدمه
  • روش شبیه سازی انباشت آكوستیك
  • فرضیات انجام شده در مدل سازی
  • الگورِیتم مدل سازی
  • سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی
  • سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات
  • آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی
  • دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی
  • دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی
  • ترازوی آنالیتیک
  • ولت سنج
  • دبی سنج
  • مواد مورد استفاده
  • كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی
  • فصل چهارم
  • نتایج و تفسیر آنها
  • مقدمه
  • نتایج آزمایشگاهی
  • اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی
  • آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی
  • آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی
  • رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله
  • اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل
  • اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن
  • اعمال امواج بر روی جریان ایروسل
  • بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی در خروجی موتور های دیزل
  • بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه در بازده فیلتراسیون فلیترهای آکوستیکی
  • بررسی اثر توان اعمالی امواج بر روی بازده فیلتراسیون
  • بررسی تاثیر دما و فشار در انباشت آكوستیكی
  • تأثیرات فركانس صدا
  • اثر اندازه ذرات
  • فصل پنجم
  • جمع بندی و پیشنهاد
  • مقدمه
  • فهرست مراجع
  • ضمیمه 1
  • مقدار و ترکیب گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزلی
  • ضمیمه 2
  • موجهای آكوستیكی تخت
  • رفتار الاستیك شاره ها
  • معادله موج تخت
  • حل هارمونیك معادله موج تخت
  • ضمیمه 3
  • متن برنامه مدل سازی انباشت آكوستیكی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آگوستیکی جهت جذب ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزل
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آگوستیکی جهت جذب ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزل
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آگوستیکی جهت جذب ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزل

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه