پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پروژه مکانیک - طراحی دستگاه تست چرخ دنده همراه با عکس و فایل های اتوکد

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک چرخ دنده پروژه مکانیک اتوکد

  نام محصول : پروژه مکانیک - طراحی دستگاه تست چرخ دنده همراه با عکس و فایل های اتوکد

  • چكیده
  • مقدمه
  • فصل اول
  • مروری بر تعاریف اصلی و اندازه گیری های مكانیكی چرخ دنده
  • منحنی اینولوت (The Involute Curve)
  • تابع اینولوت (The Involute Function)
  • تعاریف و خواص استاندارد
  • گام قطری (Diameteral Pitch)
  • گام دایره ای (Circular Pitch)
  • گام مبنا (Pb)
  • ادندام (Addendum)
  • لقی یا كلیرانس (Clearance)
  • ددندام(Dedendum)
  • قطر خارجی‌ (Blank diameter)
  • ضخات دندانه (Tooth Thickness)
  • چرخ دنده های مارپیچ(Helical-Gears)
  • نكاتی عملی در رابطه با زیربرش دندانه (Undercutting in gear) و اصلاح ادندام
  • اندازه گیری ضخامت دندانه در چرخ دنده های هلیكال و ساده
  • ضخامت دندانه (Tooth Thickness) در خط گام
  • روش وتر ثابت (The Constant Chord)
  • روش مماسی (The Base Tangent Method)
  • اندازه گیری با استفاده از غلطكها
  • اندازه گیری گام چرخ دنده
  • اندازه گیری گام از یك دندانه تا دندانه دیگر
  • اندازه گیری خطای جمع شونده گام
  • تست فرم اینولوت
  • خطای مجاز در چرخ دنده های ساده
  • فصل دوم
  • روش ساخت اجزاء دستگاه تست چرخ دنده
  • نام قطعه: جناقی(V Block)
  • روش ساخت و مراحل آن
  • سنگ زنی
  • روش و مراحل ساخت
  • نام قطعه: ساپرت لغزنده
  • روش ساخت
  • نام قطعه: ساپرت ثابت(Fixed Adjustable Carrige)
  • نام قطعه: بوش اول آهنی ساپرت لغزنده
  • نام قطعه: بوش اول شفت چرخ دنده اصلی
  • نام قطعه: بوشهای واسطه
  • روش ساخت
  • نام قطعه: شفت های چرخ دنده های اصلی و تست شونده
  • فصل سوم
  • مونتاژ قطعات
  • همراستایی در جهات محورهای X و Y و Z
  • فصل چهارم
  • تعمیم پروژه
  • بررسی خطاهای دنده و تعیین درجه دقت (كلاس دنده) چرخ دنده¬های تولیدی
  • مقدمه
  • تعاریف
  • استوانه خارجی
  • انحراف شعاعی(لنگی شعاعی) Radial- Run- out
  • سطوح مرجع
  • بررسی دنده
  • خطای گام دایره ای
  • كنترل چرخ دنده های بزرگ بررسی به روش قطاع:(اندازه گیری دهانه ای)
  • چرخ دنده های هلیكال
  • انحراف از مركز لنگی شعاعی Redial Run – out
  • خطای كلی پروفیل
  • خطای كلی اعوجاج یا فرم پروفیل در جهت پیشروی (Lead)
  • تئوری ضخامت دندانه
  • خطای تركیبی شعاعی
  • خطای مركب شعاعی
  • خطای مركب مماسی دنده به دنده
  • بررسی جفت چرخ دنده
  • اساس سیستم
  • درجه دقت(كلاس دنده)
  • اساس سیستم و محاسبات عددی
  • طراحی درجه دقت دنده
  • تلرانسهای قرص چرخ دنده

  مشخصات فنی محصول : پروژه مکانیک - طراحی دستگاه تست چرخ دنده همراه با عکس و فایل های اتوکد
  بررسی تخصصی محصول : پروژه مکانیک - طراحی دستگاه تست چرخ دنده همراه با عکس و فایل های اتوکد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه مکانیک - طراحی دستگاه تست چرخ دنده همراه با عکس و فایل های اتوکد

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه