پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک - بررسی عملکرد توربو پمپ ها

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 250,000 ریال

با تخفیف 175,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک پمپ توربو پمپ

  نام محصول : پایان نامه مکانیک - بررسی عملکرد توربو پمپ ها

  • مقدمه
  • فصل اول
  • تقسیم بندی کلی پمپ ها
  • انواع پمپ ها جابه جایی مثبت
  • پمپ های دوار
  • پمپ های رفت وبرگشتی
  • مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی
  • فصل دوم-توربوپمپ ها
  • اجزای اصلی توربوپمپ ها
  • محاسبه هدتولیدی پروانه
  • منحنی مشخصه
  • پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH
  • بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها
  • قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها
  • جنس اجزای توربوپمپ ها
  • اجزای فرعی درتوربوپمپ ها
  • پمپ های چندطبقه فشارقوی
  • ضمائم
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک - بررسی عملکرد توربو پمپ ها
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک - بررسی عملکرد توربو پمپ ها
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک - بررسی عملکرد توربو پمپ ها

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه