پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک - کمک فنرها بررسی انواع و روشهای طراحی آنها

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک پایان نامه مکانیک خودرو کمک فنر

  نام محصول : پایان نامه مکانیک - کمک فنرها بررسی انواع و روشهای طراحی آنها

  • فصل 1 : كمك فنر و خودرو
  • كاربرد و شیوه نصب
  • آزمایش كمك فنر
  • آزمایش بر روی خودرو
  • فصل 2 : انواع كمك فنر
  • كمك فنر دوجداره بی فشار
  • ساختار و شیوه كاركرد
  • هواگیری و موازنه حجم
  • رینگ آب بند ، میله پیستون با پیستون ، راهنما
  • محفظه سیلندر ، مخزن روغن و لوله محافظ
  • كمك فنر برای موقعیت كاری دشوار ، خودروی سواری
  • روشهای تولید
  • كمك فنر دوجداره با فشار
  • كمك فنر دوجداره مجهز به بالشتك گاز
  • كمك فنر دوجداره با فشار
  • كمك فنر یك جداره با فشار
  • ساختار و شیوه كاركرد
  • رینگ آب بند ، میله پیستون ، راهنما
  • محاسن و معایب
  • فصل 3 : بررسی نیروی میرایی
  • نیروی هیدرولیكی میرا كننده
  • منحنی مشخصه كمك فنر
  • میرایی كاهنده ، افزاینده و خطی
  • نسبت كشش به فشار
  • شیوه انتخاب و نوع فنربندی
  • محاسبه نسبت میرایی كل خودرو و محور چرخها
  • میرایی موثر در نقطه تماس چرخ
  • مثال عددی
  • میرایی اصطكاك
  • عوامل موثر بر میرایی
  • دما
  • كف آلود شدن روغن
  • میرایی تئوری و حقیقی
  • تلرانس میرایی
  • كاهش اثر میرایی
  • روغن كمك فنر
  • فصل 4 : نكات طراحی
  • ابعاد و طول كمك فنر
  • طول كمك فنر دوجداره
  • طول كمك فنر یك جداره
  • كمك فنر مجهز به ضربه گیر كشش و فشار
  • فضای لازم
  • اتصالات كمك فنر
  • خواسته های طراحی
  • اتصالات چشمی
  • اتصالات پینی
  • نمونه های ویژه
  • ضربه گیر و ایستان لاستیكی
  • ضربه گیر كشش كمك فنر
  • ضربه گیر فشار كمك فنر و ایستان
  • فصل 5 : كمك فنر تنظیم پذیر
  • كمك فنر تنظیم پذیر الكتریكی
  • خواسته های طراحی
  • سیستم شركت بیلشتاین
  • سیستم شركت بوگه
  • سیستم شركت دلكو
  • سیستم شركت فیشتل و ساكس
  • سیستم شركت كنی
  • كمك فنر تنظیم پذیر الكترونیوماتیكی
  • كمك فنر تنظیم پذیر هیدرولیكی
  • ضمیمه
  • لرزش گیر فرمان
  • نشان های به كار رفته در روابط و واحدها
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک - کمک فنرها بررسی انواع و روشهای طراحی آنها
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک - کمک فنرها بررسی انواع و روشهای طراحی آنها
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک - کمک فنرها بررسی انواع و روشهای طراحی آنها

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه